Uitgesteld: meer informatie volgt

Helaas hebben we moeten besluiten het Congres Persoonlijk Onderwijs op 24 november niet door te laten gaan. Er zijn onvoldoende aanmeldingen, waardoor we niet de kwaliteit en interactie kunnen bieden waar dit congres voor staat. Ontzettend jammer, maar we onderzoeken of en op welke manier er behoefte is aan dergelijke congressen.
Heb je je al aangemeld? Dan hebben we contact met je gezocht per mail. Heb je deze mail niet ontvangen of andere vragen? Mail dan naar academy@noordhoff.nl.

Meer informatie over een nieuwe datum en andere eventuele wijzingen, delen we zo snel mogelijk. Bedankt voor het begrip.