Jouke Brouwer

Werkzaam als onderwijscoach, trainer en docent en teamleider op het Nuborgh College Lambert Franckens.
Mijn expertised ik begeleid scholen bij het zetten van praktische stappen op het gebied van formatief evalueren.